ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Άργους  κατά το σχολικό έτος 2023-2024 να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής / μετεγγραφής χειρόγραφα στο σχολείο   (όχι με ηλεκτρονική εγγραφή) για τις παρακάτω εναπομείνασες θέσεις:

ΤΑΞΗ /  ΤΟΜΕΑΣΚΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ
Α ΄ ΤΑΞΗ23
Β΄  ΤΑΞΗΣΥΝΟΛΟ  ΘΕΣΕΩΝ:  3
Τομέας Μηχανολογίας2
Τομέας Πληροφορικής3
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών3
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος2

Για πληροφορίες – εγγραφές:

  • Παρασκευή  1 Σεπτεμβρίου και ώρες  9:00πμ έως 1:30μμ
  • Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00πμ έως 1:30μμ
  • Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00πμ έως 1:30μμ

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.