Ενημέρωση για το διαγωνισμό Euroscola 2019

Δείτε αναλυτικά το παρακάτω αρχείο