Συντονιστική επιτροπή μαθητών τριήμερης εκδρομής της Β’ τάξης στα Τρίκαλα

Η συντονιστική επιτροπή των μαθητών για την τριήμερη εκδρομή της Β’ τάξης στα Τρίκαλα αποτελείται από τους ακόλουθους μαθητές/μαθήτριες:
– Σέρρο Βασίλη
– Πασάι Σιντορέλα
– Καμπόσου Παναγιώτα
– Νικολαΐδη Γεωργία
– Γιαγού Κων/να