ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, η αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, δημιουργεί την ανάγκη ενεργοποίησης ψηφιακών εργαλείων ώστε να διατηρηθεί η επαφή των μαθητών/τριών αλλά και των εκπαιδευτικών με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες μας συστήνουμε τις παρακάτω ψηφιακές δομές του Υπουργείου Παιδείας οι οποίες είναι οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές/τριες.: 


Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), http://ebooks.edu.gr/new/Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό http://photodentro.edu.gr/lor/