ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ- ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο περιέχει τα αρχεία:

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓ ΚΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΜΙΩΝ ΠΡ 08 2020.pdf
  • ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ (2).xls
  • ΕΝΤΥΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2020 (1).doc