Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2020, να προσέλθουν στο σχολείο για παραλαβή του κωδικού τους.