ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2003)

Ενημερώνουμε τους μαθητές του σχολείου μας ότι προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2/1/2021 έως 31/3/2021, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003), είναι απαραίτητο να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Taxisnet.