ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2020-2021

Σας επισυνάπτουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας 2020-2021 όπως προέκυψαν μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του σχολείου μέχρι την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 14:00.

Τον πίνακα τον κατεβάζετε από εδώ