Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Μαθητείας 2020-21

Μετά την διαδικασία των ενστάσεων συντάχθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μαθητείας έτους 2020-21, τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.