Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2021

Η  υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2021 ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00.

Οι υποψήφιοι  χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), μπορούν  να επισκέπτονται την ηλεκτρονική  διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ και να επιλέγουν:

  1. το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και
  2. το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Αποκλειστικά εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής:

  • Μετά την οριστικοποίηση του Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
  • Αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το Π.Μ.Δ.  του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και υποστήριξη  στην υποβολή μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο κατά τις  ώρες 9:00π.μ. έως 12:30μ.μ

  1. την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021,
  2. την Πέμπτη 22 Ιουλίου  2021 και
  3. την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Για αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο (εδώ)