ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Επισυνάπτεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης 1ου ΕΠΑ.Λ.  που αφορά την υλοποίηση της ΣΤ Φάσης Μαθητείας.

Ημερομηνίες ενστάσεων -ακολουθώντας τις οδηγίες του Π.Σ. διαχείρισης της Μαθητείας -από σήμερα  Παρασκευή 05/11/2021 έως και  Δευτέρα 08/11/2021.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης είναι εδώ