ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των ενστάσεων ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων Μαθητείας.

Μπορείτε να τους κατεβάσετε από εδώ