ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι όλοι οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 έχουν  την υποχρέωση  να καταθέσουν  Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Ακολουθούν οι οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής:

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΡΑΤΟΥ