ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ