ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΆΡΓΟΥΣ -ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ