Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 και πρόγραμμα εξετάσεων

3206_ΔΔΕ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ-ΚΑΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΕΦΑΑ-2023-1-Υ

Τις οδηγίες και το πρόγραμμα μπορείτε να τα κατεβάσετε και από εδώ.