Κατηγορίες εκδρομών

Oι εκδρομές πραγματοποιούνται στα σχολεία για την επίτευξη εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών στόχων, οπότε και κατηγοριοποιούνται σε:

  • Σχολικούς περιπάτους
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  • Διδακτικές επισκέψεις
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Σχολικές/ Αθλητικές δραστηριότητες
  • Βουλή
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς