19 January 2020 archive

Διάκριση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας»

Εύσημα για το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ» απέδωσε στην ετήσια έκθεση για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» ως το παράδειγμα καλής πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τη «Διάδοση των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη τη χώρα σαν πορεία …

Continue reading