Πρακτικό αξιολόγησης τριήμερης εκδρομής στα Τρίκαλα