ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 –   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Άργους  κατά το σχολικό έτος 2022-2023 να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής / μετεγγραφής χειρόγραφα στο σχολείο   (όχι με ηλεκτρονική εγγραφή) για τις παρακάτω εναπομείνασες θέσεις:

ΤΑΞΗ /  ΤΟΜΕΑΣ   ΚΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ
Α ΄ ΤΑΞΗ17
Β΄ ΤΑΞΗ
Τομέας Μηχανολογίας4
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού5
Τομέας Πληροφορικής6
Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας18
Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης13
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος19
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών18

Για πληροφορίες – εγγραφές:

  • Παρασκευή  2 Σεπτεμβρίου και ώρες  9:00πμ έως 1:30μμ
  • Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00πμ έως 1:30μμ
  • Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00πμ έως 1:30μμ

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΔΕΛΤΙΟΥ  2022

Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 έως τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00, οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password)  που έχουν ήδη αποκτήσει ή αποκτούν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/

και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απόκτηση κωδικού ασφαλείας και τεχνική υποστήριξη/χρήση υπολογιστή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο μας, κατά τις ημέρες:

  • Τετάρτη 13 – 7 – 2022  και ώρες 8:30 έως 14:00
  • Πέμπτη  14 – 7 – 2022   και ώρες 8:30 έως 14:00
  • Δευτέρα  18 – 7 – 2022  και ώρες 8:30 έως 14:00

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν:

– Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2022, και εφόσον ήδη κατέχουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Για τους υποψηφίους του 10% έτους 2020 δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ για τους υποψηφίους του 10% έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2021.

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

– Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.

– Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ

ΤΟ-ΑΘΑΝΑΤΟ-ΝΕΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-2022

ΕΚΘΕΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-2021-2022

ERASMUS+ 2021-22